Onze visie

Uit de ingredi├źnten van onze lessen kan je al het een en ander afleiden over onze aanpak bij BalanCirk vzw. We willen bij dit toch niet onbelangrijk punt graag wat meer uitleg geven. De lesgevers bij BalanCirk vzw hebben ieder een opleiding voltooid in het werken met circustechnieken. Je kan er dus vanop aan dat hetgeen aangeleerd wordt, op een structurele en aan het kind aangepaste manier overgebracht wordt.

We willen ons in de circomotorieklessen en de multi-lesjes profileren als een vrijetijdsatelier waar het werken met de verschillende circustechnieken geen doel op zich is, maar ten dienste staat van de sociale-, emotionele-, en psychologische ontwikkeling van ieder kind. Circus is geen competitie. Er zijn geen wedstrijden en geen winnaars of verliezers. Het samenwerken, oefenen en tonen van hetgeen men kan is de beloning op zich. Hierbij is het dan ook zeer belangrijk dat ieder kind zich goed voelt in de groep en zo de nodige succes-ervaringen kan opdoen. Hiernaast gaan we in de specialisatielessen iets verder. De gekozen techniek en het werken hieraan staan meer centraal in deze lessen. Een goede dosis doorzetting en een stevige wilskracht om te blijven oefenen zorgen voor mooie resultaten!

Historiek

BalanCirk is een vzw die sedert jaren de circuskunsten promoot door het geven van workshops en lessen op wekelijkse basis. Ook op verplaatsing op scholen en  events wordt ieder jaar aan honderden jongeren een eerste kennismaking of initiatie in de circustechnieken gegeven.

Wat een tiental jaren geleden ontstond vanuit vrije ontmoetingen tussen jongleurs in het park, evolueerde naar een vaste groep die op geregelde tijdstippen een verscheidenheid aan technieken aan elkaar wilde bijleren (in de Sporthal van St.-lambrechts-Herk).

Stan Grauwels, Wouter Wijnants en Jonas Verbeek bedachten de naam BalanCirk en wilden naast de vrije ontmoetingen ook nieuwe jongeren inwijden in de circustechnieken. Hiervoor kozen ze ervoor om een eigen locatie te zoeken in Alken en op wekelijkse basis lessen in te richten.

Alhoewel ze merkten dat er voldoende interesse was, werd het moeilijk om verder uit te breiden. De locatie in Alken was niet zo geschikt en ze besloten daarom ook lessen in te leggen in het Hasseltse (Klein Atheneum en Xios-Hogeschool). Hierdoor werd de werking dan weer verspreid wat voor veel praktische rompslomp zorgde.

Voor het schooljaar 2009-2010 werd beslist om de werking te centraliseren. Samen met de hulp van de Jeugddienst kon Balancirk zijn intrek nemen in de Basisschool Catharina in de Jan Palfijnstraat te Hasselt.

Jonas en Wouter verlieten BalanCirk en Adelheid Hoewaer en Tim Goutsmit vervoegden Stan. Dit nieuwe team werkte verder aan de kwaliteit en kwantiteit van de lessen van BalanCirk. De eerste specialisatielessen werden op touw gezet en ook de werking in Genk kwam erbij. Balancirk haalde een mooie subsidie binnen waarmee ook het arsenaal aan circusmateriaal vernieuwd en uitgebreid werd. Op hetzelfde moment begonnen enkelen van de oudste leden (Wouter Nys, Nina Van Schepdael, Dries Stals) mee les te geven en volgden hiervoor ook de bic-cursus (begeleider in de circuskunsten, georganiseerd door het Vlaams Circuscentrum).

Na enige tijd wierp het harde werk zijn vruchten af en werd de nieuwe locatie wat te klein voor Balancirk.

Jammer genoeg verlieten Tim en Aat de vzw, en ook Wouter Nys en Nina gingen studeren... Maar er kwamen ook weer nieuwe gezichten bij. Koen Maryns, Niels Knaepen en Joeri Helaers brachten hun ervaring mee om aan de kar te trekken bij BalanCirk vzw.

Sinds schooljaar 2015-2016 nam Balancirk zijn intrek in het Atheneum in Hasselt van waaruit de groepjes en het lessenaanbod verder groeide.

Ook de omkadering, en betrokkenheid van de ouders groeiden geleidelijk. Na het tentverhaal van het tienjarig jubileum op het domein Kiewit nam de vriendengroep van BalanCirk, een vliegende start. Een 10 tal (heel) ge-engageerde ouders, zorgden mee dat het 10 jarig jubileum een succes werd waar ongeveer 1000 mensen naar kwamen kijken. Vele helpende handen, maakten het werk licht (en plezanter!) en hierbij ontstond dus de vriendengroep van BalanCirk, die bij tal van acties en natuurlijk onze jaarlijkse voorstelling, paraat staat om de handen uit de mouwen te steken.

Op het einde van het schooljaar 2019-2020 was het ook tijd voor Stan om nieuwe uitdagingen aan te gaan en deze waren moeilijk nog te combineren met Balancirk. Hierdoor kwamen er plaatsen vrij in het bestuur, die door leden van het vriendengroep van Balancirk werden ingevuld. Stan trok Balancirk 14 jaar als voorzitter.